4-اهن در مقابل دو عامل رطوبت و ..........دچار تغییر شیمیایی می شود.

5-نام علمی زنگ اهن .........است.

6-از ترکیب اکسیژن واهن .........بوجود می اید.

7-از ترکیب جوش شیرین وسرکه گاز ............بدست می اید.

8-پختن غذا یک تغییر ......است.

9-فاسد شدن غذا یک تغییر ..........است.

10-ذوب یخ یک تغییر .............است.

11-تغییر فیزیکی چیست؟

12-چرا بریدن چوب یک تغییر فیزیکی است؟

13-اگر یک درب آهنی را در هوای مرطوب بگذاریم پس از چند روز:

الف}چه می شود؟

ب} چه ماده ای بدست می اید؟

چ} چه تغییری ایجاد میشود؟

د} مقاومت ان کم یا زیاد می شود؟

14-تغییر شیمیایی چیست؟

15-با یک تکه نان یک تغییر شیمیایی و ویک تغییرفیزیکی ایجاد کنید؟

16-اهنی که زنگ می زند چه می شود؟

درس3:ماشین ها

1-کدام وسیله موتور الکتریکی ندارد؟

بخاری برقی         اتو         چرخ گوشت برقی

2-کدامیک ماشین ساده است؟

دوچرخه             جارو برقی        انبردست

3-کدام ماشین پیچیده است؟

تبر               قیچی         لباسشویی

4-درکدام وسیله انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی تبدیل می شود؟

تلویزیون           سماور برقی          پنکه

5-برای بالابردن جعبه وگذاشتن ان در کامیون کدام راه اسانتر است؟

اهرم        قرقره           سطح شیبدار

6-جسم زمانی حرکت می کند که به ان ........وارد شود.

7-یک ماشین پیچیده از بهم پیوستن چند ............بوجود امده است.

8-اگر طول سطح شیبدار بیشتر باشد برای بالا رفتن نیروی ........لازم است.

9-ارمیچر یک موتور الکتریکی ........است.

10-وسیله ای که انرزی الکتریکی را به انرز حرکتی تبدیل می کند .............نام دارد.

11-هر چه جسم به تکیه گاه نزدیکتر باشد برای بالابردن جسم نیروی .....لازم است.

12-درپنکه انرزی الکتریکی به انرژی .........تبدیل می شود.

13-ماشین ساده ای که برای بالا کشیدن اجسام  از ان استفاده می شود .........است.

14-اهرم چیست؟

15-سه قسمت اهرم را نام ببرید؟

16-ماشین پیچیده چیست؟

17-موتور الکتریکی چیست؟

18-ماشین چیست؟

19-چرا در همه ی کارها نمی توان از انرژی ماهیچه ای استفاده کرد؟

20-ازسطح شیبدار در چه جاهایی استفاده میشود؟

21-ما از انرژی الکتریکی چه استفاده ای می کنیم؟


+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:18  توسط سیدیوسف موسوی  |